وکیل تلفنی ، آیا خوراک و پوشاک جزء نفقه پرداختی از جانب زوج است؟

وکیل تلفنی آیا خوراک و پوشاک جزء نفقه پرداختی از جانب زوج است؟ با سلام چنانچه زن دارای شغل مستقل و درآمدهای جانبی باشد و مرد به همین بهانه هیچگونه نفقه ای به زن و فرزندش(زیر سن قانونی) پرداخت نکند آ
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان