وکیل تلفنی ، آیا میتوان از زوجه به جهت نگرفتن مهریه سفته گرفت؟

وکیل تلفنی آیا میتوان از زوجه به جهت نگرفتن مهریه سفته گرفت؟ سلام از همسرم در دوران عقد ۲عدد سفته به ارزش ۶۰میلیون تومان دریافت کردم و این عمل را صورت جلسه کردیم و دو نفر شاهد هم امضا کردن و شاهد هم
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان