وکیل تلفنی ، برای اینکه قیم فردی شویم باید به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟

وکیل تلفنی برای اینکه قیم فردی شویم باید به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟ با سلام احتراما می خواستم بدانم مراحل کسب قیمومیت یک فرد محجور چه مدت طول می کشد حق الوکاله یکی از وکلای شما برای انجام آن به چه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان