وکیل تلفنی ، آیا تفاوتی میکند که مهریه به صورت سکه باشد یا ملک؟

وکیل تلفنی   وکیل تلفنی 09175334832 آیا تفاوتی میکند که مهریه به صورت سکه باشد یا ملک؟ سلام آیا بعد از فوت زوجه، پدر و مادر وی میتوانند مهریه ی وی را از زوج مطالبه کنند؟ اگر جواب مثبت است آیا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان