وکیل تلفنی ، سلب حضانت فرزند قبل از طلاق (از جانب پدر) امکان پذیر میباشد؟

وکیل تلفنی سلب حضانت فرزند قبل از طلاق (از جانب پدر) امکان پذیر میباشد؟ آیا زوج میتواند در خلال زندگی زناشویی وقبل از هرگونه طلاق حق حضانت فرزندان مشترک رابه نفع زوجه از خود سلب نماید اگر اینطور است
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان