وکیل تلفنی ، اگر شوهر منزل نداشته باشد میتواند دادخواست الزام به تمکین ندهد؟

وکیل تلفنی,
وکیل تلفنی اگر شوهر منزل نداشته باشد میتواند دادخواست الزام به تمکین ندهد؟ سلام.اگر زوجه در دوران عقد باشد زوج دادخواست الزام به تمکین داده در حالی که خودش با بدرفتاری و دعوا حدود۶ماه بدون نفقه و هی
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان