وکیل تلفنی ، اگر تمام مهریه پرداخت شده باشد زوجه ملزم به تمکین است؟

وکیل تلفنی اگر تمام مهریه پرداخت شده باشد زوجه ملزم به تمکین است؟ با عرض سلام زوج و زوجه در دوران عقد به اختلاف خورده و زوجه بخشی از مهریه خود را دریافت نموده است و حتی نفقه هم دریافت مینماید آیا ال
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان