وکیل تلفنی ، اگر زوجه قبل نزدیکی فوت کند تمامی مهریه به او تعلق میگیرد؟

وکیل تلفنی,
وکیل تلفنی اگر زوجه قبل نزدیکی فوت کند تمامی مهریه به او تعلق میگیرد؟ در مهرالمسمی اگر \"زوجه\" قبل از نزدیکی فوت کند نصف مهر تعلق میگیرد یا تمام مهر؟ وکیل تلفنی،مشاوره حقوقی آنلاین اینترنتی و تلفنی
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان