وکیل تلفنی ، اگر زن بیماری داشته باشد و فوت کند پدر و مادرش میتوانند برای مطالبه مهریه دخترشان اقدام کنند؟

وکیل تلفنی اگر زن بیماری داشته باشد و فوت کند پدر و مادرش میتوانند برای مطالبه مهریه دخترشان اقدام کنند؟ با سلام اگر زنی بیماری خود رااز شوهرش مخفی نگه داشته باشد و همان بیماری باعث شود نتواند برای
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان