وکیل تلفنی ، جا به جا کردن نوع مهریه توسط عاقد بدون اطلاع زوجه امکان پذیر است؟

وکیل تلفنی جا به جا کردن نوع مهریه توسط عاقد بدون اطلاع زوجه امکان پذیر است؟ با سلام، در هنگام عقد، در حالیکه عاقد در دفعه اول خواندن صیفه از عبارت عندالمطالبه را استفاده کرد، در دفعه دوم و سوم خوان
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان