وکیل تلفنی ، آیا برگشت به خانه خانم بعد از حکم عدم تمکین امکان پذیر است؟

وکیل تلفنی برگشت به خانه خانم بعد از حکم عدم تمکین امکان پذیر است؟ با سلام خانم از خانه خارج شده و حکم عدم تمکین آن صادر شده آیا می تونه دوباره بعد از چند ماه مجدد به خانه برگرده یا دادگاه مرد را مل
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان