وکیل تلفنی ، اخذ مهریه و ارثیه از ماترک متوفی به چه صورتی میباشد؟

وکیل تلفنی اخذ مهریه و ارثیه از ماترک متوفی به چه صورتی میباشد؟ سلام وقت بخیر خواهرم همسر دوم مردی شد که بعد از چندماه همسرش فوت کرد.ورثه این مرد هفت فرزند او هستند که تمام اموال مرد را به نام خود ک
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان