وکیل تلفنی ، آیا در صورتی که زن اثبات کند که شوهرش شش ماه نفقه نداده میتواند طلاق بگیرد؟

وکیل تلفنی زن اثبات کند که شوهرش شش ماه نفقه نداده میتواند طلاق بگیرد؟ سلام.من در دوران عقد هستم به دلیل بدرفتاری همسرم و مسایل و دعواهای پیش امده بین خانواده واینکه ۶ماه نفقه نداده، درخواست نفقه دا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان