وکیل تلفنی ، اگر شوهر سیاهه جهیزیه را امضا نکرده باشد نمیتوان جهیزیه را مسترد کرد؟

وکیل تلفنی اگر شوهر سیاهه جهیزیه را امضا نکرده باشد نمیتوان جهیزیه را مسترد کرد؟ باسلام همسر من بعد از اینکه بعد از ۸ماه خانه را ترک کرده و عدم تمکین او را گرفته ام از دادگاه نامه آورده و تمام وسایل
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان