وکیل تلفنی ، نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه به چه صورتی میباشد؟

وکیل تلفنی نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه به چه صورتی میباشد؟ بنده با زنم به دلایلی قادر به زندگی نیستم و قصد طلاقش را دارم با توجه به این که مهریه همسرم ۵۰سکه به صورت عندالاستطاعه است و خودم هم به
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان