وکیل تلفنی ؛ اگر پدر شوهر زودتر از شوهر فوت کند میتوان اموال او را بابت مهریه توقیف کرد؟

وکیل تلفنی اگر پدر شوهر زودتر از شوهر فوت کند میتوان اموال او را بابت مهریه توقیف کرد؟ ایا میتوان مهریه ی زنی که شوهرش ۳۰سال قبل فوت نموده و هنوز ماترک پدر شوهر تقسیم نشده وخانم دارای دو فرزند دختر
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان