وکیل تلفنی ، اگر بعد از فراهم کردن منزل زوجه تمکین نکند نفقه به او تعلق میگیرد؟

وکیل تلفنی اگر بعد از فراهم کردن منزل زوجه تمکین نکند نفقه به او تعلق میگیرد؟ با عرض سلام تقریبا چند ماه پیش همسرم مرا مورد ضرب وشتم قرار داد و بنده از ایشان شکایت کرده ام. سپس در خواست نفقه دادم و
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان