وکیل تلفنی ، اگر مهریه زن عندالاستطاعه باشد میتواند ارث همسرش را توقیف کند؟

وکیل تلفنی اگر مهریه زن عندالاستطاعه باشد میتواند ارث همسرش را توقیف کند؟ با عرض سلام مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و زوج هیچ گونه استطاعتی ندارد،در صورت فوت پدر زوج آیا زوجه از ارث پدر زوج میتواند م
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان