وکیل تلفنی ، اگر الزام به تمکین رد شود مجددا میتوان دادخواست داد؟

وکیل تلفنی اگر الزام به تمکین رد شود مجددا میتوان دادخواست داد؟ درخواست الزام به تمکین من به جهت ایراد صدمه غیر عمد رد شد دوباره درخواست دادم آیا به استناد رای قبلی باز هم درخواست من رد میشود؟ وکیل
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان