وکیل تلفنی ، اگر فرزند با مادر زندگی کند مادر میتواند نفقه او را از پدرش بگیرد؟

وکیل تلفنی اگر فرزند با مادر زندگی کند مادر میتواند نفقه او را از پدرش بگیرد؟ فردی همسرش را طلاق داده دو دختر از وی دارد یکی از دختران گول مادرش را میخورد و فرار میکند با مادرش زندگی میکند ولی نمیفه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان