وکیل تلفنی ، نفقه گذشته فرزند بعد از طلاق به ایشان تعلق خواهد گرفت؟

وکیل تلفنی نفقه گذشته فرزند بعد از طلاق به ایشان تعلق خواهد گرفت؟ عرض سلام،سوال من در مورد نفقه ایست که سالها از اون گذشته و پس از طلاق که من یک ساله بودم پدر در عین داشتن تمکن مالی هیچ رسیدگی ای نک
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان