وکیل تلفنی ، در چه صورتی میتوان از طریق اداره ثبت برای توقیف اموال اقدام کرد؟

وکیل تلفنی در چه صورتی میتوان از طریق اداره ثبت برای توقیف اموال اقدام کرد؟ باسلام.دردادخواست مطالبه مهریه خود تعدادی ازسکه ها رااجراگذاشته وزوج محکوم به پرداخت هر۴ماه یک سکه شد بدون اینکه من تقاضای
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان