وکیل تلفنی ، آیا اگر زوجه قصد مطالبه مهریه را داشته باشد تمامی آن قابل وصول است؟

وکیل تلفنی     اگر زوجه قصد مطالبه مهریه را داشته باشد تمامی آن قابل وصول است؟ باسلام.مهریه من اقساطی شده ازقرار۴ماهیک سکه اما مهریه من شامل موارد دیگری مثل طلا ومکه و...نیز بوده که دردا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان