وکیل تلفنی آیا به محض انعقاد عقد نکاح نفقه به زوجه تعلق خواهد گرفت؟

وکیل تلفنی به محض انعقاد عقد نکاح نفقه به زوجه تعلق خواهد گرفت؟ سلام: من مدت ۵ماهه که عقد کردم همسرم هیچگونه تمکینی در این مدت نداشته و از تمکین هم خوداری می کند در دادگاه اعلام به عدم تمکین و طلاق
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان