چگونه سه دانگ منزل مسکونی که بجای مهریه همسرم در ابتدای ازدواج بنام ایشان کردم را اثبات کنم؟

وکیل تلفنی   چگونه سه دانگ منزل مسکونی که بجای مهریه همسرم در ابتدای ازدواج بنام ایشان کردم را اثبات کنم؟ با سلام ، شش ماه پس از ازدواج چون همسرم فرهنگی بودند و برای دریافت وام مسکن فرهنگیان ب
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان