شغل همسرم مامایی است آیا می توانم مانع اشتغال ایشان شوم؟

وکیل تلفنی   شغل همسرم مامایی است آیا می توانم مانع اشتغال ایشان شوم؟ با سلام همسر بنده ماما هستش و در دوره عقد کاراموزی خود را در بیمارستان سپری میکرد و قرار بود بعد کارآموزی دیگر کار نکند ول
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان