آیا می توانم به دلیل ترک منزل همسرم و عدم تمکین ایشان حکم جلبش را بگیرم؟

وکیل تلفنی   آیا می توانم به دلیل ترک منزل همسرم و عدم تمکین ایشان حکم جلبش را بگیرم؟ با سلام اگر همسر بنده تمکین نکند و در خانه پدری خود ساکن باشد، آیا در صورت مسافرت به شهری دیگر بدون اجازه
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان