آیا مردی که بیش از سی سال نفقه پرداخت نکرده باشد مجازات میشود؟

وکیل تلفنی   مردی که بیش از سی سال نفقه پرداخت نکرده باشد مجازات میشود؟ مادر من به مدت ۳۰سال در آمد شخصی خود ( خیاطی و ... ) را صرف هزینه بچه ها و امورات منزل نموده آیا میتونه بر علیه پدرم بعل
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان