اگر سند ازدواج در ایران ثبت شده باشد مطالبه مهریه میتواند در خارج باشد؟

وکیل تلفنی   اگر سند ازدواج در ایران ثبت شده باشد مطالبه مهریه میتواند در خارج باشد؟ آیا مهریه ای که در ایران ثبت شده و شخص در کشور آمریکا ساکن هست قابل به اجرا گذاشتن در آمریکا میباشد یا شامل
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان