در صورتی که زوجه نسبت به توقیف اموال زوج در ازای مهریه اقدام نموده باشد آیا زوج میتواند به استناد بدهی تقاضای رفع توقیف ملک را بنماید؟

وکیل تلفنی   در صورتی که زوجه نسبت به توقیف اموال زوج در ازای مهریه اقدام نموده باشد آیا زوج میتواند به استناد بدهی تقاضای رفع توقیف ملک را بنماید؟ سلام حدود ۱۰سال پیش پدرم قصد طلاق مادرم را د
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان