میزان نفقه ای که ماهیانه برای زن تعیین میشود چقدر میباشد؟

وکیل تلفنی   میزان نفقه ای که ماهیانه برای زن تعیین میشود چقدر میباشد؟ با سلام دختری هستم ۲۵ساله که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدن و من نزد مادرم زندگی میکنم .پدرم ازدواج مجدد داشتن و ترجیح داد
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان