آیا بخشیدن مهریه در قبال پرداخت وام بانکی که پدرهمسرم ضمانتم را کرده امکان پذیر است؟

وکیل تلفنی   آیا بخشیدن مهریه در قبال پرداخت وام بانکی که پدرهمسرم ضمانتم را کرده امکان پذیر است؟ باسلام .من دوسال پیش وام گرفتم ده تومان و پدر همسرم ضامنمون شد و ما یه کار ازادی رو راه انداخت
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان