اگر ملکی را مرد به صورت سه دانگ با فردی شریک باشد زن میتواند مطالبه کند؟

وکیل تلفنی   اگر ملکی را مرد به صورت سه دانگ با فردی شریک باشد زن میتواند مطالبه کند؟ زمانی که طلاق از طرف زن باشد ، آیا زن میتواند تنها دارایی شوهرش که سه دانگ یک خانه است که با شخص دیگری شری
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان