آیا برای پرداخت نفقه زن باید به شورا مراجعه کرد و یا به دادگاه؟

وکیل تلفنی   آیا برای پرداخت نفقه زن باید به شورا مراجعه کرد و یا به دادگاه؟ با سلام و احترام من چند ماه پیش از همسرم جدا شدم و فرزندم در کنار من زندگی میکند و الان همسرم برای مهریه و نفقه ۵سا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان