آیا مرد می تواند هزینه دادرسی مهریه را به صورت قسطی پرداخت کند؟

وکیل تلفنی   آیا مرد می تواند هزینه دادرسی مهریه را به صورت قسطی پرداخت کند؟ سلام همسر من مهر را اجرا گذاشته من به علت ناتوانی مالی تقاضای اعسار دادم و هر چهار ماه یک سکه ولی همسر بنده حدود ده
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان