آیا در عقد موقت زن می تواند مهریه خود را مطالبه کند؟

وکیل تلفنی   آیا در عقد موقت زن می تواند مهریه خود را مطالبه کند؟ سلام ادب احترام. اگر در ازدواج موقت ، مرد مهریه زن را پرداخت نکند، زن میتواند به مراجع قانونی مراجعه و شکایت کند؟   وکی
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان