با توجه به شاغل بودن همسرم به مدت ۱۰ سال و اینکه اکنون صاحب فرزند شده ایم آیا می توانم مانع اشتغال هسمرم شوم؟

وکیل تلفنی   با توجه به شاغل بودن همسرم به مدت ۱۰سال و اینکه اکنون صاحب فرزند شده ایم آیا می توانم مانع اشتغال هسمرم شوم؟ من حدود ۱۰سال است ازدواج کرده و همسرم شاغل هستند. اما در یک سال اخیر ب
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان