اگر زن دوم از زن اول اطلاع داشته باشد و ازدواج کند برایش مجازات در نظر گرفته میشود؟

  اگر زن دوم از زن اول اطلاع داشته باشد و ازدواج کند برایش مجازات در نظر گرفته میشود؟ برای زنی ک با اطلاع کامل از متاهل بودن مرد،زن دوم مرد بشه.در قانون مجازاتی هست؟(درعقد نامه زن اول ذکر شده ک
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان