اگر زن با مردی که همسر اول دارد ازدواج کند مجازات خواهد شد؟

وکیل تلفنی   اگر زن با مردی که همسر اول دارد ازدواج کند مجازات خواهد شد؟ برای زنی ک با اطلاع کامل از متاهل بودن مرد،زن دوم مرد بشه.در قانون مجازاتی هست؟(درعقد نامه زن اول ذکر شده که برای ازدوا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان