آیا زوجه میتواند نصف حقوق مرد را بابت مهریه توقیف کند؟

وکیل تلفنی   آیا زوجه میتواند نصف حقوق مرد را بابت مهریه توقیف کند؟ آیا برا مهریه قانون زندان داریم من شاغلم حقوقم اداره کاریه یه خونه مسکن مهر دارم فقط ولی شغلم ثابته قرداد دائمی دارم حقوقم ۹
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان