اگر پدر زوج ضمانت پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد ذمه پسر بری خواهد شد؟

وکیل تلفنی   اگر پدر زوج ضمانت پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد ذمه پسر بری خواهد شد؟ سلام.به عنوان پدر زوج مهریه هزار سکه ای عروسم را ضمانت کرده ام ۱.ایا ذمه پسرم بری شده است.انها در حال حا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان