آیا در صورتی که مهریه ۱۲۴ هزار صلوات باشد قابل مطالبه میباشد؟

وکیل تلفنی   در صورتیکه مهریه ۱۲۴هزار صلوات باشد قابل مطالبه میباشد؟ سلام. بنده مهریه ام ۱۲۴هزار صلوات و مهرالسنه هست. الان تصیمیم به طلاق گرفتیم با شوهرم. میزان مهریه بنده برای صلوات چطور حسا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان