آیا زن می تواند نفقه ۴ سالی که در دوران عقد بوده است را مطالبه نماید؟

وکیل تلفنی   آیا زن می تواند نفقه ۴سالی که در دوران عقد بوده است را مطالبه نماید؟ اگر دختری ازدواج کند و ۴سال در دوران عقد باشد آیا نفقه به او تعلق می گیرد؟ با توجه به این که در دوران عقد در م
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان