آیا در صورت عدم تمکین زوجه به ایشان نفقه تعلق میگیرد؟

وکیل تلفنی   آیا در صورت عدم تمکین زوجه به ایشان نفقه تعلق میگیرد؟ با سلام . ۱-آیا به زنی که به حکم دادگاه محکوم به تمکین شده ولی به منزل مراجعت نکرده و از سویی شوهرش نیز علیرغم دریافت رای داد
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان