آیا زوجه میتواند مهریه خود را از تنها ملک مسکونی همسر خود مطالبه نماید؟

وکیل تلفنی   آیا زوجه میتواند مهریه خود را از تنها ملک مسکونی همسر خود مطالبه نماید؟ من تومهریه ام ۱دنگ ونیم خونه دارم و ۵۰۰هزار تومن پول نقد میخوام از شوهرم طلب کنم ولی ایشون فقط یه خونه داره
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان