آیا بعد از فوت مرد، زن می تواند از اموال همسرش مهریه خود را مطالبه کند؟

وکیل تلفنی   آیا بعد از فوت مرد، زن می تواند از اموال همسرش مهریه خود را مطالبه کند؟ با سلام پدر من در مرداد ماه فوت شده اند همسر و پنج فرزند دارند مادر ایشان نیز در قید حیات میباشند ولی از سل
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان