آیا زن می تواند ۴ دانگ از ملکی که به نام همسرش است را بابت مهریه توقیف کند؟

وکیل تلفنی   آیا زن می تواند ۴دانگ از ملکی که به نام همسرش است را بابت مهریه توقیف کند؟ با سلام ببخشید اگر دو دانگ خانه بنام کس دیگری باشد ولی ۴دانگ به اسم مرد و مرد زن دوم گرفته باشد زن اول ب
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان