در صورتیکه شوهر ملکی را پیش خرید کرده باشد چگونه زوجه میتواند برای توقیف وجه آن اقدام کند؟

وکیل تلفنی   در صورتیکه شوهر ملکی را پیش خرید کرده باشد چگونه زوجه میتواند برای توقیف وجه آن اقدام کند؟ من میخاستم به دلیل فحاشی وتوهین و بیاحترامی و کتک زدن و اخلاق ورفتار بد با من مهریمو بزا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان