با وجود تقدیم دادخواست تعدیل در اقساط آیا اقساط معوقه باید پرداخت شود تا شخص از زندان خارج شود؟

وکیل تلفنی   با وجود تقدیم دادخواست تعدیل در اقساط آیا اقساط معوقه باید پرداخت شود تا شخص از زندان خارج شود؟ سلام من وهمسرم ازهم جدا شدیم وهمسرم از من بابت نفقه معوقه شکایت کرد ومحکوم به پرداخ
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان