با توجه به اینکه زن در ارگان دولتی مشغول به کار است آیا مرد می تواند مانع اشتغال ایشان شود یا خیر

وکیل تلفنی   آیا مرد می تواند مانع اشتغال زن شود؟ با سلام و احترام با توجه به این که در سند ازدواج قید نشده است که زن سر کار برود. ایا مرد می تواند درخواست عدم اشتغال بدهد؟ آیا زن می تواند آن
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان